miercuri, 16 ianuarie 2013

Despre farmece,magie,vrajitorie


magie-5
„Nu te amăgi, creştine, îti spun cănici lupul nu devine vreodată oaie, conform zicătorii, nici diavolul
nu devine vreodată doctor şi mai uşor ar putea să înghete focul şi să ardă zăpada decât să vindece cu
adevărat diavolul, deoarece este întotdeauna neputincios; şi dacăam presupune că ar putea să te vindece
trebuie să cunoşti că nu vrea aceasta deoarece sănătatea omului este un lucru bun, ori diavolul urăşte
întotdeauna cele bune, de aceea se numeşte urâtor de bine.”
Sfântul Nicodim Aghioritul
FELURILE MAGIEI
Când vrăjitorii fac ceremonii vrăjitoreşti pentru a fi distrus un om, folosesc, după cum mentionează
Sfântul Ciprian, diferite obiecte. Unii folosesc cărtile de joc (ghicitul în cărti), cafeaua şi ceaşca (ghicitul în
cafea), oseminte de animale sau oameni (necromantie), horoscoapele şi stelele (ghicitul în stele), etc. Altii
folosesc boabe de orez de la cununie, cununii, rochii de mireasă, bomboane de la nuntă, fitile de la lumânări,
haine îmbrăcate la nuntă. Altii aruncă în interiorul caselor sau în afara lor, mai ales la intrarea casei, ouă, oase,
murdării, ulei de la mort, zahăr. Altii dau, chipurile, talismane care contin vrăji şi le pun în casele oamenilor pe
care vor să-i distrugă sau le dau să le poarte.
Altii sfâşie cu briciul sau rup bucăti din haine care se îmbracă, din cearşafuri, cuverturi etc. Altii aruncă
diferite prafuri sau lichide vrăjitoreşti în dulciurile sau mâncărurile pe care le vom mânca sau în cadourile pe
care ştiu căle vom purta, etc.
Magia se deosebeşte în albă şi neagră.
Cu cea albă se încearcă ceva pozitiv, în timp ce cu cea neagră: ceva dăunător şi distrugător. În ambele
cazuri este invocat satana şi ambele sunt fenomene înspăimântătoare în fata cărora fiecare om ce gândeşte
creştineşte se înfioară.
Cele mai însemnate feluri de magie sunt:
1. Magia imitativă. Aceasta se sprijină pe puterea de întelegere (căprintr-o simplă faptă simbolica
doritorului ar putea săi se îndeplinească dorinta). De exemplu, pentru a fi provocată ploaia, ajunge dacăe
vărsată putină apă, pentru risipirea unei boli, ajunge împrăştierea câtorva pietre.
2. Magia tranzitorie. Aici locul se identifică cu totul. Dacă se arde părul duşmanului se consideră că
arde însuşi duşmanul. Dacă sunt îngropate unghiile lui este îngropat el însuşi. Dacă este bătută în cuie o haină
de-a lui este tintuit el însuşi.
3. Magia simpatetică sau antipatetică. Sentimentele vrăjitorului creează prin analogie consecinte de
simpatie sau antipatie în persoana duşmanului sau prietenului vrăjitorului.
4. Magia de preîntâmpinare în care prin talismane se acordă o putere mai mare de vătămare a
energiei duşmanului.
Desigur, trebuie să acceptăm că în magie, împreună cu înspăimântarea, există şi ridicolul.
Laolaltă cu sataniştii există şi şarlatanii care exploatează naivitatea poporului şi imită pe astrologi şi
viitorologi. Cei care îi acceptă şi pe cei din prima şi pe cei din a doua categorie sunt victime ale înşelăciunii.
MIJLOACE MATERIALE 
Pentru reuşita scopului vrăjitoresc se folosesc diferite obiecte ciudate fărăde care puterea vrăjii nu poate
săexercite vreo influentă asupra persoanelor sau obiectelor.
La prima vedere lucrurile par ridicole şi puerile. Pentru magie însă este principiu fundamental (prin
aceasta transmitându-se puterea).
Astfel, de exemplu, cel care vrea să producă pagube duşmanului său ia o păpuşă, o strânge cu sfoară şi
înteapă inima ei cu ace de gămălie. Femeile care vor să tină pe bărbatii lor aproape de ele înfăşoară o statuetă
care îi reprezintă pe aceştia cu plase şi aripi de liliac.
Cei care vor săse vindece de o boală folosesc sânge de pupăză sau os din partea stângăa broaştei sau
bucată din lintoliul mortului sau inimă de anghilă sau piele de şarpe sau piatră vânătă sau voal de mireasă.
Multi recomandă şi murdării, sau materiale bizare, pe care le prepară într-un mod magic şi le transmit
celor care vor săvrăjească.
Dar materialele cele mai folosite de vrăjitori sunt: acele de gămălie, dintii pieptenului, săpunul, cuiele de
la sicriu, ierburile, părul mortului, monezile şi potcoavele, cheile, cenuşa, catranul, coarnele, pentagrama,
limbile de şerpi, cozile de animale sălbatice, fructele.
Nu şovăiesc însă să folosească şi obiecte sfintite, precum lumânările de la Crucea Mântuitorului (din
Vinerea Mare), florile de la Sfântul Epitaf, crengile ce se dau în biserică în Duminica Floriilor, sfânta cădelnită
cu ulei de la candelă, coliva, anafura, sfintele acoperăminte etc., cu care confectionează talismane pentru
dragoste, despărŃire, moarte, legături de dragoste şi multe altele.
Talismanele şi fetişurile vrăjite sunt confecŃionate printr-un ritual, într-un moment în care se considerăcă
influenŃele planetelor sunt prielnice. Transmiterea magiei functionează în acord cu o lege homeopatică(lucruri
care s-au găsit odatăîn legătură păstrează între ele o anumită legătură). Magia simpatetică functionează în
conformitate cu legea homeopatiei şi a echivalentelor (aceeaşi influentă la aceleaşi lucruri provoacă aceleaşi
rezultate).
Când o fortăreată este nepăzită şi o atacă duşmanii,
Ştiti ce se va întâmpla?
Duşmanii vor întelege imediat situatia
Şi vor cuceri fortăreata.
Aşa se întâmplă şi cu sufletul,
Şi cu trupul sau casa omului.
Când satana le găseşte nepăzite
(Fără spovedanie, Sfânta Împărtăşanie
şi fără participarea la Biserică în
fiecare Duminică), uşor poate să înteleagă situatia
şi săle ruineze vrăjmaşul vostru sau cel care vă invidiază.
SIMPTOMELE MAGIEI
„Când se prind
vrăjile, ce simptome se observă?“
Depinde de cei care au făcut vrăjile, pentru ce motiv le-au făcut, adică:
Le-au făcut pentru a destrăma o familie?
Le-au făcut pentru a despărŃi un cuplu?
Le-au făcut pentru ca un cuplu sănu facă copiii?
Le-au făcut pentru îmbolnăvirea unei persoane?
Le-au făcut pentru a nu mai putea munci?
În mod obişnuit, simptomele pe care le prezintă oamenii suferinzi din pricina magiei sunt următoarele:
dureri groaznice de cap - fie în spatele capului, fie la frunte, fie între ochi. Palpitatii, amortelile inimii, mâinilor
sau extremitătilor de jos, nemultumiri în familie pentru lucruri neînsemnate, sănu poată sta omul în casa lui, să
aibă capul greu, să fie indispus, să lenevească, sănu vrea să gătească sau să curete casa, să simtă că îl sugrumă
ceva de gât, să simtă o greutate pe piept, să simtă că ceva umblă în trupul lui cu mare viteză, să se
îmbolnăvească şi săsufere în timp ce medicii nu-i găsesc nimic, să aibă neputinte trupeşti, în timp ce mănâncă
normal să piardă din greutate, să aibă temeri, să sufere de melancolie, etc.
Acestea sunt câteva dintre simptomele din care cel căruia i-au fost făcute vrăji poate să înteleagă dacă l-au
atins.
------------------
Simptomele prezentate de arhimandritul Nectarie nu trebuie considerate efecte precise ale farmecelor.Dacă cineva are capul greu 
sau dacă simte o apăsare pe piept nu trebuie săse gândească imediat căi s-au făcut farmece. Tot aşa cum unii nu vor să creadă nici în 
ruptul capului căli s-au făcut farmece (deşi găsesc pe pragul uşii diferite urme – broaşte moarte sau alte semne), tot aşa altii sunt 
obsedati căli s-au făcut farmece, şi confundă stările de oboseală, sau rău fizic, cu manifestări ale farmecelor. Numai preotii care 
păstrează dreapta-credintă sunt în măsură să spunădacă cineva este sau nu sub influenta farmecelor (ceilalti preoti, care deschid cartea 
sau fac alte practici magice, încearcă săconvingă oamenii că au farmece numai pentru a-şi mări numărul de clienti) – n.ed.
-----------------------------------

Deci, cine dezleagă vrăjitoriile?

Aşa cum am scris, vrăjitoriile sunt slujbe satanice şi dacă satana se teme numai de Hristos şi de nimeni
altul, să afle toti că NUMAI PREOTII DEZLEAGĂ vrăjitoriile. Numai Biserica lui Hristos. Nimeni altcineva.
Pentru a fi dezlegate vrăjile tale, trebuie săintre cu adevărat în inima şi în casa ta Hristos, şi atunci va veni
preotul să-Ńi sfinŃeascăcasa, citind exorcismele Bisericii, ale Marelui Vasile, ale Sfântului Ioan Gură de Aur,
care sunt scrise în Molitfelnicul Bisericii noastre. Pentru ca dezlegarea să aibă loc este esential să intre în casa şi
în inima ta Hristos. Te-au prins vrăjile pentru căîn inima ta nu a existat Hristos, a existat doar diavolul cu
păcatul şi de aceea te-au prins.
Pentru ca săfie dezlegate vrăjile şi săfugă, adică să fugă diavolul, trebuie să intre înăuntru, după cum am
scris, Hristos, şi atunci diavolul va dispărea. Atât cât Îl primeşti pe Hristos înăuntrul tău, atât va ieşi şi diavolul,
adicăse va destrăma vraja. Şi atunci te va ajuta preotul prin dezlegările pe care le face.
Trebuie să întelegem, iubitii mei frati, că diavolul stăpâneşte doar acolo unde nu este Hristos.
Diavolul fuge numai dacă Îl găseşte pe Hristos,.
Singurul mijloc de desfacere a vrăjilor şi de vindecare a demonizării este întoarcerea noastră sinceră la
Hristos, prin SPOVEDANIE, POCĂINłĂ, SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE şi toate cele la care ne-am referit mai
sus.
Sfânta Împărtăşanie fărăspovedanie este glont fără armă.
CUM POT FI DEZLEGATE VRĂJILE?
- Spovedanie curată şi generală din anii copilăriei până în prezent.
- V ăveti spovedi după prima spovedanie la fiecare 40–50 de zile sau de fiecare dată când se îngreunează
sufletul dumneavoastră.
- Să vă împărtăşiti cât de des se poate, dacă vă îngăduie duhovnicul.
- Să mergeti în mod obligatoriu în fiecare duminică la Biserică
- În fiecare dimineată veti mânca putină anafură şi veti bea agheasmă.
- Veti posti miercurile, vinerile şi marile posturi de peste an.
- Să faceti în casa dumneavoastră sfeştanie şi săse citească dezlegările Marelui Vasile.
- Să stropiti zilnic cu această agheasmă toată casa dumneavoastră.
- Să faceti dimineata şi seara rugăciuni.
- Să tămâiati în fiecare zi şi să aprindeti candela.
- Să cititi zilnic un capitol din Noul Testament.
- Să-i iertati din inimă pe cei care v-au făcut vrăjile şi v-au distrus.
Atentie!
Nu mergeti niciodată la descântător, vrăjitor sau ghicitor, etc., deoarece atunci situatia dumneavoastră se
va înrăutăti.
Făcând cele de mai sus vor fi dezlegate vrăjile şi dacă vi se va mai face nu vă vor mai atinge.
Multi cred că nu au păcate şi de aceea nu se spovedesc. Aceasta este o rătăcire. Păcat nu este numai să
provoci pagube, să nedreptăteşti şi să ucizi.
Păcat este şi gândul viclean şi că am văzut şi auzit murdării, minciuna mică sau mare, dacă am ascultat
pe ascuns, dacă am înjurat sau insultat, dacă am drăcuit, dacă am înjurat de cele sfinte, dacă am fumat, dacă
mâncăm în zilele de post (miercurea – vinerea, toate marile posturi), dacă nu ne rugăm dimineata şi seara,
dacă nu citim zilnic din Noul Testament, dacă nu mergem la biserică în fiecare duminică, dacă ne-am
împărtăşit fără spovedanie, dacă am avut vreodată legături înainte de cununie (curvie), dacă ne-am masturbat,
dacă am săvârşit după cununie adulter, dacă am făcut păcate împotriva firii, dacă am făcut avort sau dacă am
ajutat pe cineva să facă, dacă am jurat (chiar dacă am spus adevărul), dacă am furat, dacă nu vorbim cu
cineva din supărare, dacă am mers la descântători, vrăjitori, astrologi etc., dacă am învinuit, dacă am
condamnat, dacă am acuzat pe preoti, dacă, dacă, dacă… Sunt multe păcatele noastre şi tu spui că nu ai
păcate?
Arhimandritul Nectarie Moulatsioti  - fragmente

13 comentarii:

 1. Am apelat la cineva care e foarte bun, am apelat ka am fost disperata si se pare k sa tinut de cuvant.
  costa ceva dar e ceva singur. cel putin la mine a functionat si nu avea cum sa fie coincidenta.
  cine vrea detalii putem vb pe id meu pop_adriana85

  RăspundețiȘtergere
 2. a face bine nu cost . Hristos a zis in dar ati luat in dar sa dati! cine face pentru bani nu face cu puterea lui Hristos!

  RăspundețiȘtergere
 3. Va inselati!Uni chiar nu iau bani dar tot cu puterile intunericului lucreaza uneori multi nici nu stiu asta.Diavolul e batran si viclean si extreme de intelligent.Cititi viata sfantului CIPRIAN sa va lamuriti.Inafara de moliftele sfantului Vasile cel Mare nu exista alte exorcizari sau vindecari miraculoase.Cautati vindecare prin credinta crestin ortodoxa alta cale va duce la pierzare.

  RăspundețiȘtergere
 4. Multumesc ptr. articol!

  RăspundețiȘtergere
 5. Buna si eu am apelat la vrajitoare si nu sa rezolvat nimic, aveti grija cu vrajitoarele nu e de mirare ca apar la televizor ca dau tzepe oameniilor, eu acuma mi-am regasit linistea mi-a recomandat cineva un om care intradevar face si altceva inafara sa ieie banul si sa iti umple capul de minciuni si asa am reusit sa fiu cu persoana pe care o iubesc. vrajile si blestemele nu exista, exista doar energii pozitive si negative. id meu este: cristinamorar39 cine vrea mai multe detalii despre cum ma ajutat acest om

  RăspundețiȘtergere
 6. porcarii. pana nu patesti cu vraji nu crezi.
  cd o patesti odata te intorci pe dos sa crezi.

  RăspundețiȘtergere
 7. intrati pe chat acvila ortodoxa ptr un schimb de idei ortodoxe pe aceasta tema

  RăspundețiȘtergere
 8. dragi mei multi ne stitori vorbesc cu ne stinta lor sa facem lumina ,magia este intelepciune si se inparte in 2 buna si rea ea a fost buna solomon a rupto in 2 farmece sunt incantati pe suport de materi care sunt trimise prin fapt dat aruncat o excrocherie diavoleasca care apartine numa deavolului descintec dupa cum spune denumirea populara plinsu si vaetu ereu numite cintec de aici denumirea des cintec un fel de bocet repetat alcatuit in cinstea unor credinte diverse protectore care sa faca vraja nula fie de vrei fie de nu o vrajie lucreza deci se recomanda ca in permanenta omu sa aiba legatura cu dumnezeu pentru ca iata ce se intmpla cind o vraje este trimisa la un om ne arata istina feciora care prin purtarea cruci deavolu vazindo se intorcea de frika la ciprian unde ai facea si multe stricaciuni cal sileste deci deavolu nu pote lucra la cel ce are pe dumnezeu dar un lucru sa stiti moliftele sf vasile sunt exact din claviculele lui solomon care inconjura demoni verifikati si vedeti deci e magie da alba adica intelepciunea lui dumnezeu

  RăspundețiȘtergere
 9. Multumesc mult pentru articol, foarte folositor si Ortodox~!

  RăspundețiȘtergere
 10. Daca veti merge duminica la SF LITURGHIE veti constata ca nu se lipeste farmecele de voi. Duhovnicul trebuie sa va explice ca postul si impartasania ,sf LITURGHIE DE DUMINICA sunt scutul nostru .

  RăspundețiȘtergere
 11. chatul acvila ortodoxa sau chatul vremurile de pe urma=============ptr discutii ortodoxe

  RăspundețiȘtergere
 12. CE CACAT.
  TOT CE SCRIE PE ACEST SITE E O MARE PROSTIE.

  RăspundețiȘtergere